Kategorija: gsp

Kako su naveli iz sidnikata Sloga GSP Beograd, autobus sa garažnim brojem 872, koji je…