VLADA USVOJILA NOVE UREDBE I EKONOMSKE MERE ZA POMOĆ PRIVREDI

0

EKONOMSKE MERE ZA POMOĆ PRIVREDI – Vlada Srbije danas je usvojla danas uredbe koje predstavljaju pravni okvir za impelementaciju Programa odnosno mere kojima je definisano ko će moći da koristi državnu pomoć, saopštio je danas na konferenciji za medije ministar finansija Siniša Mali. Ukupna vrednost paketa mera je 608,3 milijarde dinara odnosno 5,1 milijardu evra.

Kao što smo i ranije pisali, mere za pomoć privredi i građanima podeljene su u četiri grupe – poreska politika, direktna pomoć, podrška likvidnosti i pomoć svakom punoletnom građaninu posle korona krize.

Prva grupa – poreska politika, omogućiće pravnim licima odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 4. januara 2021. Ovo pravo se odnosi na odlaganje akontacije poreza na dobit za mart, april i maj 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za ovu godinu.

Druga grupa – direktna pomoć, odnosno uplata bespovratnih sredstava u iznosu od oko 30.000 dinara na koju imaju pravo preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja. Isplata minimalnog ličnog dohotka počeće prve nedelje maja i biće u tri rate – maj, jun i jul. Prijave se podnose do kraja aprila, nakon čega će krenuti isplate. Obaveza poslodavca je da sve zaposlene zadrži tri meseca nakon uplate poslednje rate novčane pomoći države.

Kako je navedeno na konferenciji za medije, isplata minimalca vršiće se na poseban namenski račun COVID 19 koji će svakom privrednom subjektu biti otvoren kod banke. Privredni subjekti koji imaju otvorene račune kod više banaka, u obavezi su da najkasnije 25. aprila 2020. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave označe kod koje banke žele da se otvori namenski račun.

NOVE PREPORUKE U VEZI SA KORIŠĆENJEM GODIŠNJIH ODMORA

Pomenuti subjekti imaju pravo i na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihod, za mesec mart, april i maj 2020. Od 4. januara 2021. sve ove obaveze moguće je platiti na 24 jednake mesečne rate bez kamate.

Kada su u pitanju velika pravna lica, oni imaju pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u iznosu od 50 odsto osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prekid rada nakon uvođenja vanrednog stanja. Ove isplate vršiće se u maju, junu i julu. Sledeća velika pravna lica nemaju pravo na odlaganje poreskih obaveza – banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, kao i platne institucije i institucije elektronskog novca. Otvaranje namenskih računa za isplatu sredstava se takođe odnosi i na velika pravna lica.

Što se tiče pomoći svim punoletnim građanima, iako je bilo više različitih predloga, odlučeno je da svaki punoletni građanin nakon ukidanja vanrednog stanja dobije po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Prema donetim uredbama, svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste propisane mere pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine, pa do dana stupanja na snagu donetih uredbi, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10 odsto. Ovde ne spadaju zaposleni koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre pomenutog datuma za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do današnjeg stupanja na snagu ove uredbe.

Pogodnosti iz Uredbe mogu da koriste i preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta 2020. godine, odnosno na dan proglašenja vanrednog stanja. Korisnici takođe mogu biti i udruženja i druge neprofitne organizacije, ukoliko nisu na spisku korisnika javnih sredstava.

Privredni subjekti koji se prijave za korišćenje ekonomskih mera nemaju pravo na isplatu dividendi do kraja 2020. godine, ukoliko ne žele da izgube prava stečena u sklopu paketa ekonomske podrške državi.

U MORATORIJUMU DVE MILIJARDE EVRA KREDITA

Što se tiče finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti, nju će moći da koriste preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasniššvu, uz uslov da obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost. U ovu namenu, preko Fonda za razvoj biće izdvojeno 24 milijardi dinara za odobravanje kredita, a cilju obezbeđivanja podrške preduzećima za nabavku obrtnih sredstava i podrške za održavanje tekuće likvidnosti u cilju izmirivanja obaveza nastalih prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Minimalni iznos kredita koji mogu podići privredna društva je milion dinara, a preduzetnici i zadruge 200.000 dinara.Maksimalan iznos kredita može biti: za preduzetnike i mikro pravna lica do 10 miliona dinara, za mala pravna lica do 40 miliona dinara i za srednja pravna lica do 120 miliona dinara. Krediti će se odobravati na rok otplate do 36 meseci uz grejs perido od 12 meseci i po kamatnoj stopi od 1% godišnje.

Izvor: Tanjug, Blic

POGLEDAJ JOŠ: INFO

50spinova-baneri-AFF-NOVO-300x250

Podelite ovo sa prijateljima

Ostavite komentar