POTPUNO UKIDANJE PAPIRNIH UPUTA ZA PREGLEDE, ALI KADA?

0

Početkom aprila ove godine usvojen je novi Zakon o zdravstvenom osiguranju koji je predviđeno potpuno ukidanje papirnog uputa u bolnicama i domovima zdravlja. Ovo zapravo predstavlaj olakšicu za sve pacijente koji zbog birokratije više neće morati da šetaju od jednog do drugog lekara.

Da bi se zakon sproveo u delo, neophodno je uvođenje dodatnog pravilnika čiji je rok za izradu 18 meseci od usvajanja zakona, što znači da je rok za sprovođenje novih propisa jesen 2020. godine.

Kako su naveli iz Ministarstva zdravlja, elektronski uput već funkcioniše, zahvaljujući sistemu IZIS, ali ga prati i papirna verzija. Izradom novog pravilnika biće ukinuto i štampanje papirnog uputa. Oni dodaju da stručne službe Ministarstva zdravlja trenutno rade na pravilniku i da se uskoro očekuje njegovo usvajanje i primena.

Trenutno papirni uput važi šest meseci od dana izdavanja, a postoji mogućnost da se taj rok produži i na godinu dana.

Njega u praksi izdaju izabrani lekari u domovima zdravlja kada nisu u situaciji da pacijentu zakažu pregled elektronskim putem. Neretko se dešava da pacijenti sa papirnim uputom odu u bolnicu u nameri da im se zakaže pregled, odakle ih medicinske sestre ponovo vraćaju u dom zdravlja.

Ovo se dešava u situacijama kada zdravstveni radnici u sistemu ne mogu pronaći termin za pregled pacijenta kod specijaliste, nakon čega mu se izdaje papirni uput bez termina pregleda. U tom slučaju, pacijentu bi pregled trebao biti zakazan u roku od mesec dana. Ukoliko se dogodi da pacijent sa klinike bude vraćen zbog ovakvog uputa, u domu zdravlja mu mogu izdati obrazac RFZO-a koji radnici na klinici moraju popuniti ukoliko nisu u mogućnosti da obave pregled u zakonski predviđenom roku. Ovo je u praksi teško ostvarivo, jer na klinikama uglavnom ne žele da popune ovaj obrazac. Nakon svega, pacijenti se ponovo vraćaju u dom zdravlja kako bi im lekari zakazali takozvane kontrolne preglede, što je dužnost lekara u klinikama.

Izvor: Politika, E-kapija

POGLEDAJ JOŠ: INFO


Podelite ovo sa prijateljima

Ostavite komentar