KOJA SU VAŠA PRAVA U SLUČAJU NEZGODE U GRADSKOM PREVOZU?

0

Kao putnici u gradskom prevozu znamo koje su nam obaveze, odnosno najbitnija plaćanje karte, ali da li znate koja su vaša prava? Konkretno u slučaju nezgode.

Naime, Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju reguliše osiguranje putnika u slučaju nezgode, navedeni su slučajevi koji su pokriveni osiguranjem, kao i visina osigurane sume i način naplate štete.

U slučaju da dođe do nezgode neposredno pre, tokom ili nakon putovanja, građani koji koriste prevoz mogu da zahtevaju naknadu štete na osnovu ugovora o osiguranju. Na sajtu Bus transfer se navodi da to pravo imaju svi, iako nisu sami zaključili pomenut ugovor.

Obaveza o zaključenju ugovora o osiguranju putnika u javnom prevozu u slučaju nezgode je na prevoznicima. Bus transfer takođe navodi da vlasnici prevoznog sredstva imaju obavezu da na vidno mesto, kao i na voznoj karti, istaknu informacije o zaključenom ugovoru, kao i podatke o osiguravajućem društvu.

[ditty_news_ticker id=“36340″]
Šta ukoliko ne plaćate voznu kartu?
bus-plus-kartica2

foto: Beograd uživo

Po istom Zakonu putnici u javnom prevozu su lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu i koja imaju nameru da putuju, bez obzira da li je lice platilo voznu kartu ili ne. Pored toga, na naknadu štete imate pravo ako ste u „u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodroma ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, pre ukrcavanja, a pritom imaju nameru da putuju, koja su obavila putovanje i napustila prevozno sredstvo, a nalaze se u neposrednoj blizini prevoznog sredstva i koja imaju pravo na besplatnu vožnju“
Kako da nadokandite štetu?
U slučaju da se desi saobraćajna ili neka druga nezgoda vi kao putnik morate preduzeti određene korake kako biste ostvarili svoja prava. Prvenstveno, potrebno je podneti Zahtev za odštetu osiguravajućoj kući s akojom prevoznik ima zaključen ugovor. U slučaju da je to društvo u stečaju, isplata osiguranja se može zahtevati iz sredstava Garantnog fonda.
Da biste podneli zahtev potreban je pasoš ili lična karta, originalna lekarska dokumentacija o povredama, dokaz da ste doživeli povrede kao putnik (zapisnik policije, izjava vozača ili svedoka), kao i ostala dokumentacija koja bi koristila u procesu dokazivanja tvrdnji.
Putnici se žale da vozali ne žele da ostave izjavu, ali vozač ima zakonsku obavezu da učesnicima saobraćajne nezgode ostavi lične podatke, kao i podatke o obaveznom osiguranju.
Visina naknade

Na sajtu Bus transfer navedene su naknade štete i isplate osigurane sume:

  • za smrtni slučaj – 8.000 EUR;
  • procenat od osigurane sume u korelaciji sa procentom invaliditeta – do 16.000 EUR;
  • troškova lečenja koji su samostalno plaćeni i ne spadaju u okvir zdravstvenog osgiuranja, a prouzrokovani su kao posledica nesreće, kao i oportunitetni trošak, tj. gubitak novčane zarade kao posledica privremene nemogućnisti obavljanja posla – do 4.000 EUR.

POGLEDAJ JOŠ: GRADSKI PREVOZ


Podelite ovo sa prijateljima

Ostavite komentar