ŠTA KAŽU SITNA SLOVA NA POLEĐINI BUS PLUS KARTICE?

0

Verovatno ste do sada više puta kupili i koristili čuvene Bus Plus kartice za prevoz, ali da li ste pročitali tekst ispisan sitnim slovima koji se nalazi na poleđini kartice?

Tekst je sledećI: 

Karticu je obavezno validirati prilikom ulaska u vozilo. Pri kontroli karata putnik je dužan da karticu ustupi kontroloru radi provere. Putnik je dužan da se pridržava opštih uslova korišćenja kartice, u suprotnom kartica može biti oduzeta od strane kontrolora. Kartica je vlasništvo ‘Apex solution technology d.o.o.

Ovo znači da kontrolor može putniku da oduzme karticu u više slučajeva – ukoliko je zloupotrebljena, zbog neposedovanja ispravne karte ako je oštećena, neispravna ili neočitana, naveli su iz Apeksa. Ukoliko kontrolor utvrdi da je kartica izdata na tuđe ime, takođe vam je može oduzeti.

bus-plus-kartica1

foto: Beograd uživo

[ditty_news_ticker id=“36340″]

Ukoliko pristanete da vam kontrolor napiše kaznu, ako je prethodno utvrđena zloupotreba, ona vam svakako može biti oduzeta. U ostalim slučajevima, kontolor bi od putnika trebao da zatraži podatke kako bi ih prosledio Komunalnoj policiji, a onda izdao posebnu kartu. Ukoliko kao putnik to odbijete, kontrolor vam može oduzeti karticu koja je oštećena, nije validirana ili ako je reč o kartici koja nije dopunjena.

Kako je navedeno u pravilniku Bus plusa, podatke o korisniku koje se u momentu kontrole zateklo u vozilu ili u rezervisanom prostoru, bez važeće karte i koje ne kupi posebnu kartu, kontrolor upisuje u službenu evidenciju i elektronskim putem stavlja na uvid komunalnoj policiji radi izdavanja prekršajnog naloga. Ovako sačinjen i elektronski potpisan prekršajni nalog šalje se elektronskim putem kontroloru na njegov prenosni uređaj, koji ga štampa i uručuje korisniku. U slučaju nemogućnosti štampanja prekršajnog naloga kontrolor korisniku uručuje zapisnik radi upisa u službenu evidenciju i stavljanja na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga.

Pročitajte i: POZITIVAN PRIMER – VOZAČ AUTOBUSA ODUŠEVIO PUTNIKE

Telegraf / Beograd uživo

POGLEDAJ JOŠ: GRADSKE VESTI


Podelite ovo sa prijateljima

Ostavite komentar