KO ĆE I KADA U VOJSKU?

0

Prethodnih dana priča se o tome da će muškarci stariji od 30 godina biti pozvani na vojne vežbe, ali da li znate šta to podrazumeva i koliko će trajati?

U pitanju je pozivanje vojnih obveznika, starijih od 30 godina, koji nisu odslužili vojni rok. Ministarstvo odbrane će, u skladu sa potrebama Vojske Srbije, pozivati na obuku nekoliko stotina osoba iz ove kategorije kako bi se stekla osnovna vojnička znanja.

U 2019. godini planirana su dva termina – maj i novembar. Obučavanje će se sastojati iz osnovne obuke koja ima dve faze od po 15 radnih dana, od čega je druga faza specijalistička obuka. Takođe, ove dve faze od po 15 dana će se realizovati iz dva dela, tokom dve kalendarske godine. Nakon završetka ovog procesa, lica će biti raspoređena u rezervni sastav Vojske Srbije.

Odaziv na ovaj poziv je obavezan, a neodazivanje je kažnjivo sa 50.000 dinara ili do dva meseca zatvora. Ukoliko primite poziv, potrebno je da se javite teritorijalnom organu po mestu prebivališta, a predviđeni su i razlozi zbog kojih se može odložiti vežba.

Takođe, lica koja su pozvana na obuku, a u radnom su odnosu, zakonom o radu su zaštićena i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa. Njima se za vreme izvršenja te obaveze isplaćuje naknada zarade u visini njihove prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre pozivanja. Za lica koja samostalno obavljaju delatnost, naknada je u visini osnovice od koje plaćaju doprinos za obavezno socijalno osiguranje.

Što se žena tiče, one mogu dobrovoljno biti uvedene u vojnu evidenciju, dobrovoljno da odsluže vojni rok sa oružjem i biće prevedene u rezervni sastav. Tada će za njih važiti sva prava i obaveze kao i za muškarce.


POGLEDAJ JOŠ: GRADSKE VESTI

Podelite ovo sa prijateljima

Ostavite komentar