DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE NA DAN 07.06.

0

Danas su dežurne zdravstvene ustanove:

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR “BEŽANIJSKA KOSA”, Zemun, Bežanijska kosa b.b. (interna, hirurgija, urologija, traumatologija) URGENTNA KARDIOLOGIJA DEŽURA NEPREKIDNO 24 ČASA
kontakt: 3010-777

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR “ZVEZDARA”, Beograd, Dimitrija Tucovića 161 (interna, psihijatrija, nefrologija sa hemodijalizom, hirurgija, traumatologija, urologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo) URGENTNA KARDIOLOGIJA DEŽURA NEPREKIDNO 24 ČASA
kontakt: 380-6333, 380-6969, 3810-425, 3810-762

VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA (00 – 24), (kardiohirurgija, interna, neurologija, kardiologija, hirurgija, neurohirurgija, grudna hirurgija, plastična hirurgija i opekotine, ortopedija sa traumatologijom), Crnotravska bb.
kontakt: 2661-122; 2662-717; 3608-157; 2662-755

KLINIKA ZA KARDIOHIRURGIJU – KLINIČKI CENTAR SRBIJE, Pasterova 2
kontakt: 366-32-01, 3617-777

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE (i za opekotine i toksikologiju za decu do 14 godina), Radoja Dakića 6-8,
kontakt: 3108-108

KBC „ZEMUN“ Pedijatrijska služba, Ul. Gundulićeva 32
kontakt: 2612-723

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI, Pasterova 2
kontakt: 3662-176

www.beograduzivo.rs

Podelite ovo sa prijateljima

Comments are closed.