50spinova-baneri-AFF-NOVO-728x90

ČEP ZA HENDIKEP – GDE SE MOGU DONETI ČEPOVI?

0

ČEP ZA HENDIKEP – Sa­ku­plja­nje pla­stič­nih če­po­va je ide­ja na­sta­la u zre­nja­nin­skom Udru­že­nju pa­ra­ple­gi­ča­ra Ba­na­ta (UPB) još 2012. go­di­ne. Nastali su kao neformalna grupa 14. septembra 2012 godine, a 22. aprila  2016. godine, preimenovali udruženje sa PIONIR  u ČEP ZA HENDIKEP.

Portal Beograd uživo ovom prilikom želi da podseti sve sugrađane na ovu akciju koja je i dalje u toku, kao i da se bliže upoznaju sa njihovim radom i daju svoj doprinos u sakupljanju čepova. Sve lokacije na kojima se mogu ostaviti čepovi pronaći ćete klikom na link ovde, a nešto više o udruženju pročitajte u nastavku.

Udruženje se bavi sakupljanjem svih vrsta plastičnih čepova za reciklažu i na taj način obezbeđuje novčana sredstva za kupovinu ortopedskih pomagala za osobe sa invaliditetom na teritoriji Republike Srbije.

U projektu „UČIONICA RADIONICA“ uz ogromnu podršku CARITAS SRBIJA, zamisao je da se pokrene novi krug filantropije u vidu prikupljanja donacija u poslovnim ortopedskim pomagalima i kroz radionicu koja je kroz navedeni projekat izuzetno opremljena (profesionalne mašine za šivenje tvrdih materijala, stubna bušilica, aparat za varenje, kompresor za farbanje i puno ručnog električnog alata) kojom će se vršiti remont i servisiranje ortopedskih pomagala i na taj način udvostručiti broj ortopedskih pomagala kojima će se ispoštovati zahtevi OSI. David iz Mužlje je dete OSI (teži oblik cerebralne paralize) i postojeća neurološka kolica koja je dobio od PIO fonda da udruženje je repariralo i prilagodilo njegovim potrebama.

Za jedno novo ortopedsko pomagalo potrebno je sakupiti između 5 i 6 tona, a za polovno oko 1,5 tona čepova.

Po nezvaničnim podacima, pomenuto udruženje se nalazi na trećem mestu iza fondacije „Budi human – Aleksandar Šarić“ i „“Produži Život – Sergej Trifunović“.

Za ortopedsko pomagalo može da aplicira svaka osoba sa invaliditetom kao fizičko lice (roditelji umesto deteta, ako je maloletno) sa prebivalištem u Republici Srbiji. Lekarska komisija odlučuje prema težini slučajeva, kao i nemogućnost da neostvaruju pravo preko RFZO-A. Korisnik može aplicirati preko sajta na linku: http://cepzahendikep.org/popuni-formular-za-dodelu-ortopedskog-pomagala/.

POGLEDAJ JOŠ: INFO


Podelite ovo sa prijateljima

Ostavite komentar