AUTOMATSKA OVERA ZDRAVSTVENIH KARTICA ZA JOŠ OSIGURANIKA

0

Direktor kancelarije za IT i e-Upravu Vladu Srbije, Mihailo Jovanović, izjavio je da je juče počela automatska overa zdravstvenih kartica za još oko 420 hiljada osiguranika samostalnih delatnosti, poljoprivrednika kao i za njihove članove porodice.

Automatska overa knjižica dostupna je od oktobra prošle godine, pa oko 150.000 poslodavaca koji overavaju zdravstvene kartice za oko tri miliona zaposlenih i članove njihovih porodica više ne moraju da čekaju u redovima, a sada se ta cifra uvećala za oko 420.000 osiguranika.

Svi poslodavci koji redovno plaćaju doprinose imaju mogućnost automatske overe zdravstvenih knjižica. Automatska overa jedino nije dostupna osnivačima privrednih društva koja nisu u radnom odnosu, ali u planu je da se u budućnosti i to promeni.

Ukoliko ste osigurani, po bilo kom osnovu, na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, možete proveriti do kada vam je zdravstvena knjižica overena. Kada su u pitanju poslodavci, oni status overe zdravstvenih knjižica mogu pratiti preko portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Pogledajte još: INFO

Podelite ovo sa prijateljima

Ostavite komentar